Základné školenie

JUMPING BASIC certifikát

Je certifikát o absolvovaní základného školenia. Absolvovaním školenia sa stávate inštruktorom Jumping a môžete viesť lekcie na všetkých typoch malých fitness trampolínok.

Toto základné školenie Vás naučí teoretickým a praktickým základom a správnym technikám cvičenia na malej fitness trampolínke. Školenie zahŕňa úvod do teoretickej a praktickej oblasti vedenia lekcií Jumping so zameraním na zdravotné aspekty.

Teoretická a praktická časť: vedenie hodiny (cueing), pohybovo hudobné vzťahy, stavba lekcie, učenie a technika základných cvičení na trampolíne, názvoslovie, komunikácia, strečing, práca s telom a rovnováhou, koordinácia a modifikácie pohybov, laická prvá pomoc, starostlivosť o klientov.

Absolvovaním celého školenia a úspešným zložením záverečnej skúšky (teórie, test + praxe, ukážka vedenia lekcie) nový inštruktor získa certifikát na základe ktorého môže viesť lekcie na fitness trampolínke. Inštruktor nie je kompetentný učiť ďalšie osoby pre výkon vedenia lekcií Jumping.

Školenie skupinové trvá dva dni za sebou /sobota+nedeľa/po školení pokračuje komunikácia s lektorom prostredníctvom videa, inštruktor pokračuje v tréningu a konzultuje v prípade potreby ďalej. 

INDIVIDUÁLNE školenie trvá jeden deň. Je veľmi intenzívne, vyznačuje sa individuálnym prístupom pedagóga. Zahŕňa prax – tréning aj teóriu. Neoddeliteľnou súčasťou je nasledujúca komunikácia lektora, prostredníctvom videa a komunikácie. /Termín si dohodnete-pracovné dni/

Doteraz sa uskutočnilo viac ako 40 školení Jumping BASIC, ktoré úspešne absolvovalo viac ako 500 inštruktorov zo Slovenska, z Čiech, Rakúska, Nemecka. Vyškolení inštruktori na Slovensku pôsobia aj v zahraničí a to v týchto krajinách: Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Kanada.

Nový inštruktor si odnáša po absolvovaní školenia a skúšok:

 1. vedomosti a zručnosti potrebné pre vedenie a trénovanie klientov, alebo detí
 2. špeciálne hudobné CD pripravené na klasickú Jumping 60 min. lekciu
 3. skriptá 50strán základných informácii o Jumpingu a ľudského tela
 4. obrázkový manuál prvkov
 5. pero + potítko 
 6. inštruktorskú zľavu na nákup športovej značky ViGi®Fashion
 7. veľa zaujímavých a dôležitých INFORMÁCII aj vďaka dlhoročnej praxe Master Tréneriek-lektoriek
 8. registrácia do DATABÁZY inštruktorov
 9. ročné členstvo v SAJF – Slovenská asociácia jumpingu a fitnes

Cena základného školenia je

Prihláška na kurz

Vyberte dátum

Fakturačné údaje

odkaz pre nás

Storno podmienky

Zrušenie účasti –odstúpenie od školenia po zaplatení poplatku

 • je nutné oznámiť písomne na adresu vierka@vigi.sk,
 • overiť si telefonicky 0905 254 554, či bolo oznámenie doručené.

V prípade, že odstúpenie od školenia je viac ako 14 dní pred začiatkom 100% z poplatku bude vrátené.
V prípade, že odstúpenie od školenia medzi 7-13 dní pred začiatkom 50% z poplatku bude vrátené.
Ak zrušíte školenie v kratšej dobe ako 7 dní pred začiatkom, platba nemôže byť vrátená. Vaše školenie môže byť presunuté na iný termín.
Ak zrušíme školenie z našej strany z akéhokoľvek dôvodu – platbu Vám vrátime; prípadne môžeme presunúť školenie na iný deň.
Zaplatením poplatku za školenie súhlasíte so storno podmienkami.
Podmienky platia na všetky školenia organizované SAJF.

Galéria